Terapia zajęciowa - Środowiskowy Dom Samopomocy

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Terapia zajęciowa

ŚDS
 
 

PRACOWNIA KULINARNA I GOSPODARSTWA DOMOWEGO
prowadzona przez Panią Agnieszkę Grygorczyk

W pracowni tej celem działań jest nabycie umiejętności w zakresie samodzielności i samoobsługi. Uczestnicy zajęć zapoznają się z kulturalnym zachowaniem przy stole, wyrabiają nawyki higieniczne oraz uczą się przygotowania prostych posiłków. W ramach pracowni prowadzony jest także trening ekonomiczny.

PRACOWNIA RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO
prowadzona przez Panią Ewę Załuską

Zajęcia w pracowni doskonalą, rozwijają i kształtują sprawność manualną, funkcje poznawcze i intelektualne. Uczą precyzji, pomysłowości i cierpliwości. Zastosowane techniki pracy mają na celu rozwijanie zdolności plastycznych, kreatywności oraz wrażliwości artystycznej, a co za tym idzie tworzenia twórczej postawy wobec życia.

PRACOWNIA TEATRALNO - RELAKSACYJNA
prowadzona przez Panią Jolantę Sutuła

Uczestnicy zapoznają się z różnymi metodami wyrażania siebie, poznają swoje potrzeby i możliwości ich realizacji. Osoby uczęszczające na zajęcia biorą udział w terapii indywidualnej i ruchowej. W ramach zajęć organizowane są zabawy ruchowe przy muzyce.


PRACOWNIA MULTIMEDIALNO - KOMPUTEROWA
prowadzona przez Panią Ewę Izabelę Koda

Uczestnicy uczą się praktycznej obsługi komputera, zarządzania plikami i folderami; korzystają z edytorów tekstu oraz tworzą proste grafiki. Pracownia wyposażona jest w łącze internetowe, dzięki któremu uczestnicy poznają wirtualny świat, rozwijają umiejętność wyszukiwania informacji na dany temat z wykorzystaniem wyszukiwarek.


PRACOWNIA PLASTYCZNO - TECHNICZNA
prowadzona przez Pana Mariusza Sidor
Uczestnicy rozwijają swoje zdolności
plastyczno - techniczne. Zapoznają się z różnymi technikami malarstwa i rysunku. Uczą się nazw barw, łączenia kolorów oraz rozróżniania kształtów. W ramach zajęć zapoznają się także
z obsługą sprzętu techniczno - stolarskiego i jego zastosowaniem w praktyce.

PRACOWNIA KULTURALNO — OŚWIATOWO — OPIEKUŃCZA
prowadzona przez Panią Marzenę Kakareko przy współpracy z Panią Katarzyną Dyszkiewicz

Celem pracowni jest usprawnianie i dynamizowanie ogólnego rozwoju psychofizycznego uczestników. Zajęcia odbywają się indywidualnie, jak i w grupie. Podstawą realizacji jest nauka umiejętnego wykorzystania czasu wolnego, współorganizowanie imprez o charakterze wewnętrznym, gry świetlicowe i projekcje filmów.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego